Burmistrz Barlinka Samorządowym Menadżerem Regionu 2011

burmistrz wyroznienie small28 marca w Teatrze Polskim w Poznaniu zostały wręczone nagrody i wyróżnienia – Filary Polskiej Gospodarki.  W rankingu Samorządowy Menadżer Regionu 2011 w województwie zachodniopomorskim wyróżnienie otrzymał Zygmunt Siarkiewicz – Burmistrz Barlinka.
Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowany przez „Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą TNS Pentor.
Po raz pierwszy w 2012 r. przeprowadzono plebiscyt wśród gmin mający na celu uhonorowanie liderów wśród jednostek samorządu terytorialnego. TNS Pentor zwrócił się do wszystkich gmin w Polsce z prośbą o wskazanie samorządów, o których można powiedzieć, że są liderami w regionie.

Samorządowcy spośród gmin w danym województwie wybierali jedną – w ich ocenie lidera w regionie. Dokonując wyboru nie mogli wskazać własnej gminy. W drugim kroku również spośród wszystkich gmin w danym województwie poproszono respondentów o wskazanie samorządów gminnych z ich województwa, które są liderem pod względem takich kryteriów jak:
a. tempo rozwoju
b. pozyskanie pieniędzy unijnych
c. wspieranie przedsiębiorców, działających na terenie danej gminy
d. konsolidację społeczności lokalnej

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria samorządy gminne w poszczególnych województwach wyłoniły spośród siebie gminy - liderów w województwie. Dodatkowo przedstawiciele samorządów gminnych dokonywali oceny własnych planów inwestycyjnych określając charakter potrzeb w tym zakresie oraz możliwości i wyzwania związane z finansowaniem inwestycji. Ocenie podlegały takie obszary jak: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji opadowej, dróg, chodników i mostów, budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej. Brano pod uwagę również budowę i modernizację obiektów sportowo – rekreacyjnych, informatyzację gminy, potrzeby w zakresie budowy lub rozwój systemu zagospodarowania odpadów, czy też budownictwa komunalnego.

Wyróżnienia otrzymali również: Prezydent Szczecina, Prezydent Koszalina, Prezydent Kołobrzegu oraz Burmistrz Karlina. Nagrodę główną otrzymał Burmistrz Goleniowa.

burmistrz wyroznienie

Dodatkowe informacje