Skrzaty Puszczy Barlineckiej - Konkurs

skrzaty sBiblioteka Miejska przy Barlineckim Ośrodku Kultury ogłasza konkurs na Skrzata z Puszczy Barlineckiej 2012.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 6-11 lat zameldowane na terenie miasta lub gminy Barlinek.
Zgłoszenia przyjmowane będą na specjanych drukach dla kandydatów na Skrzata dostępnych w Bibliotece Miejskiej ul. Podwale 9 oraz Muzeum Regionalnym przy ul. Niepodległości 17.

Kandydatów może zgłaszać każdy, ale za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Do wypełnionych druków należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne dziecka.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 maja br.

Po tym terminie Kapituła konkursu zaprosi kandydatów na miłe spotkanie ze słodkim poczęstunkiem, po którym wyłoniona zostanie grupa tegorocznych Skarztów z Puszczy Barlineckiej.

Dodatkowe informacje