Tworzymy Radę Kultury

CIMG0275Z inicjatywy Dyrektor BOK Brygidy Liśkiewicz, 24 kwietnia odbyło się spotkanie podczas którego omówiono potrzebę powstania Społecznej Rady Kultury. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście oraz Burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz. Rada będzie organem o charakterze doradczo – opiniodawczym służącym rozwojowi kultury i wspierania inicjatyw realizowanych na terenie Gminy Barlinek.

Do jej zadań będzie należało przede wszystkim inicjowanie i wspieranie rozwoju kultury i sztuki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, rozpoznawanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Barlinek, opiniowanie i wspieranie inicjatyw promujących i integrujących działalność kulturalną, wspieranie i aktywizację środowisk twórczych z terenu naszej gminu oraz promowanie twórców indywidualnych i przedstawicieli amatorskich ruchów artystycznych.

M & W

Dodatkowe informacje