Błękitna dla niepodległej – muzeum zaprasza

EDD 2018 smallBOK – Muzeum Regionalne w Barlinku oraz Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa „Młyn – Papiernia”, zapraszają na wystawę „Błękitna dla niepodległej. Pamięć ocalona – powstanie Armii Polskiej we Francji”. Wystawę można oglądać od 03 do 12 września w Muzeum Regionalnym, ul. Niepodległości 17. Wstęp bezpłatny.

Wystawa organizowana jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Szczegóły na plakacie.
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie wraz z działającym we Francji stowarzyszeniem Kultura Polska (z siedzibą w Le Mans w departamencie Sarthe) realizuje czteroletni, społeczno – edukacyjny projekt „Armia Polska we Francji. Pamięć ocalona”. Jego celem jest przybliżenie szerokim kręgom społeczeństwa historii utworzenia w 1917 roku we Francji „Błękitnej Armii”. W ramach podjętych działań edukacji patriotycznej BDZ współpracuje z 12. Brygadą Zmechanizowaną im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie, będącą depozytariuszem tradycji Błękitnej Armii. Projekt objęty został honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Projekt ma wymiar wielopokoleniowy, kierowany jest do wszystkich grup wiekowych społeczeństwa, kładący szczególny nacisk na kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzację wiedzy i zachowanie w pamięci narodowej bohaterskich czynów żołnierzy „Błękitnej Armii”.

 

EDD 2018

 

 

Dodatkowe informacje