Otwarto Europejskie Miejsce Spotkań

IMG 480629 maja Dyrektor BOK Brygida Liśkiewicz oraz Burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz, wzięli udział w uroczystościotwarcia Europejskiego Miejsca Spotkań. To miejsce, jest to efekt wspólnego projektu zawartego pomiędzy Barlineckim Ośrodkiem Kultury a IG Frauen und Familie Prenzlau e.V. Uckerwelle. Projekt ten zakładał rozbudowanie zarówno Barlineckiego Ośrodka Kultury (Europejskie Centrum Spotkań otwarto we wrześniu 2011 r.) jak i jednnostki Uckerwelle u naszych partnerów w Prenzlau.

Przypomnijmy, że dzięki temu projektowi Barlinek zyskał długo oczekiwane kino 3D, na ul. Leśnej odbywają się zajęcia wszystkich grup czy to wokalnych, muzycznych czy też tanecznych z całej Gminy Barlinek, powstało studio muzyczne i studio filmowe. Jednostka w Prenzlau to miejsce w pełni przygotowane do przyjęcia dzieci, młodzieży i grup zorganizowanych.

W znakomicie rozbudowanym obiekcie jest ponad sto miejsc noclegowych i restauracja. Wszystko zorganizowane w ten sposób, że nie można się nudzić. Podczas otwarcia podziękowano wszystkim, którzy przyczynili się do tego projektu w tym Dyrektor BOK oraz Burmistrzowi Barlinka. Było uroczyste przecięcie wstęgi oraz odciśniecie śladów dłoni. W prezencie od nas partnerzy z Prenzlau otrzymali upominki z Pracowni Ceramiki Unikatowej.

Projekt realizowany środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IV A, w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia  Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013
Nazwa projektu: Wspólny projekt inwestycyjny polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: „Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau - Uckerwelle i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek” Numer projektu: INT-09-0005.


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IV A”

M & W

Dodatkowe informacje