Życie i twórczość Janusza Korczaka – spotkanie z Cecylią Judek

korczak smallZ okazji „Roku Janusz Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks. Piotra Skargi” w czwartek, 11 października 2012r., w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbył się wykład dotyczący życia i twórczości Janusza Korczaka.  Z tej okazji na zaproszenie  Biblioteki Miejskiej w Barlinku przyjechała pani Cecylia Judek z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, której jest sekretarzem naukowy.

Pani Cecylia jest również przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – okręg zachodniopomorski. Na spotkanie przybyli uczniowie z  Liceum Ogólnokształcącego z ZSP Nr 1 w Barlinku pod opieką nauczycieli - Izy Leszczyńskiej, Uli Piotrowskiej, Moniki Przylazły i Artura Śmigrockiego.  Gdy już wszyscy uczniowie pozajmowali miejsca, pracownik biblioteki, p. Stanisław Smoła  powitał przybyłych uczniów oraz przedstawił im panią Cecylię.

Następnie znamienity prelegent zabrał wszystkich w podróż do czasów przełomu XIX i XX wieku, do domu rodzinnego Janusza Korczaka. Przytaczając różne historie i anegdoty z życia pisarza i pedagoga, pani Cecylia przeprowadziła zebranych przez jego twórczość omawiając dokonania z czasów młodości, poprzez działalność w już niepodległej Polsce aż do jego śmierci, wraz z dziećmi z sierocińca w obozie hitlerowskim w Treblince. Oprócz stricte literackiego dorobku nasz prelegent opowiadał barwnie o dokonaniach Korczaka na polu pedagogiki i wychowania dzieci i młodzieży, o jego nowatorskich jak na tamte czasy pomysłach odnoście podejścia do dzieci. 

Nie brakowało także różnorodnych opowieści z życia osobistego pisarza. Na koniec spotkania młodzież nagrodziła gościa gorącymi brawami i wręczając kwiaty podziękowała pani Cecylii za przyjazd i bardzo interesującą opowieść o Januszu Korczaku.  Dyrektor Barlineckiego Ośrodka Kultury Brygida Liśkiewicz wręczyła p. Cecylii - Anioła wykonanego w pracowni ceramicznej przez plastyczkę Annę Mioduszewską. Ze strony Biblioteki Miejskiej w Barlinku chciałbym podziękować p. Cecylii Judek za przybycie i wspaniały wykład, serdecznie zapraszając do następnych odwiedzin.  

Stanisław Smoła
Biblioteka Miejska
w Barlinku

Zdjęcia:
Stanisław Smoła Izabela Leszczyńska


Dodatkowe informacje